Tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan asiakkaan hierontahoitoon liittyvissä asioissa, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.
Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kiitos luottamuksestasi henkilötietojesi osalta.

Hierontapalvelu Nefertum sitoutuu EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä Henkilötietolaki
(523/1999) 10 § ja 24 § asettamiin vaatimuksiin ja kehittää
tietosuojaa sen mukaisesti.
Tietosuojaselosteen laatimispäivä 29.5.2018

1. Rekisterin pitäjä
Hierontapalvelu Nefertum (y-tunnus: 2921699-9 )
Rauhanpuisto 29

Puh. 044526489

Rekisterin nimi:

Hierontapalvelu Nefertumin palvelujen käyttäjärekisteri